Το υλικό «πολυαιθυλένιο» χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τις πόρτες διπλής κίνησης (flip-flap) σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN.

data sheet